Skip to main content
0

Preoblikovanje organizacijske kulture pri Triglav Group

Izziv

Leta 2019 se je Triglav Group podal na misijo, da postane moderna, inovativna in na stranke osredotočena zavarovalniško-finančna skupina. Trdno so bili odločeni, da vodilno mesto v Sloveniji ponesejo tudi v jugovzhodni del Evrope. Vizija je pomenila ključno spremembo ciljev, usmerjenih k strankam. Njihova močna perfekcionistična, konvencionalna in nasprotujoča si vedenja niso prispevala k doseganju zastavljenih ciljev po poenostavitvi storitev in povečanju zadovoljstva strank. Potrebna je bila temeljna sprememba v odnosu zaposlenih - kako se odzivajo, se obnašajo, sodelujejo in učijo, kako vodje vodijo in kako ekipe sodelujejo. S tem namenom so oblikovali nove vrednote: odzivnost, preprostost in zanesljivost. Te vrednote so želeli prežeti v vsakdanje delovanje 5.400 zaposlenih sedmih državah. 

Kaj smo naredili

V 3,5 letih je Thriverse izvedel obsežen premik v kulturi. Oblikovali in uvedli smo:

RAZVOJ VODSTVA.

2-letno popolnoma prilagojeno potovanje je vključevalo individualne coachinge za 700 vodij in managerjev v 7 državah, z namenom razvoja vodstvenih pristopov in navad. Osredotočili smo se na njihove talente, razvoj osebne uspešnosti, zavzetosti zaposlenih, priznavanje dosežkov, vodenje s pomočjo coachinga, razvijanje vzdržljivosti, odgovornosti in ponotranjenje organizacijskih vrednot preko vsakodnevnih pogovorov.

IZJEMNE EKIPE ZA BOLJŠE ODNOSE IN USPEŠNOST.

Več kot 300 ekip smo popeljali skozi 4-mesečni proces sprememb v vedenju, kjer smo oblikovali ekipne navade, ki trajno spodbujajo pripadnost, osebno produktivnost, sodelovanje, usklajenost, sodelovanje med ekipami, kulturo priznavanja dosežkov in rast.

Vpeljava pristopa, ki TEMELJI NA TALENTIH

Kako ljudje vidijo sebe, druge in kako lahko vodje pripomorejo k odkrivanju skritih potencialov posameznikov in ekip.

USPOSABLJANJE INTERNIH COACHEV

Oblikovali in izvedli smo usposabljanje train-the-coach in coach-the-coach program za več kot 60 internih coachev, ki zdaj delujejo kot stalni nosilci sprememb v kulturi.

RAZVOJ KADROVSKIH PROCESOV

Uvedli smo coaching kot redno aktivnost za razvoj uspešnosti in vedenja. Nadgradili smo tudi proces uvajanja novozaposlenih.

PODPORA PRI KOMUNIKACIJI

Kadrovski službi, PR-ju in upravi smo pomagali pri oblikovanju odprte in transparentne komunikacije zaposlenim. S tem smo zagotoviti usklajenost sporočil, dvigovanju podpore za spremembo in utrjevanje nove kulture.

#učinek

Razvoj ekip in vodij skozi coaching, njihove talente in timsko delo se je takoj pokazalo v dvigu uspešnosti.

To je privedlo do

17

dviga konstruktivnih in sodelovalnih vedenj (izmerjeno z OCI®)

35

povišanje zavzetosti zaposlenih (in dvig na najvišjo raven doslej)

55

povišanje zadovoljstva strank (dvig NPS-Net Promoter Score iz 55 na 74)

Imeli smo izjemen vpliv na vodstvene in vedenjske norme ter ustvarili proaktivno, na talente osredotočeno kulturo in moderno delovno okolje, v katerem so na prvem mestu ljudje.

Mateja GeržinaIzvršna direktorica službe za kadrovske in splošne zadeve

"Preoblikovanje organizacijske kulture s pomočjo podjetja Thriverse je bil naš največji projekt s področja kadrovskega managementa in prvi, ki je prinesel merljive vedenjske in poslovne učinke. Želena konstruktivna vedenja, kot sta samoiniciativnost in timsko delo, smo opazno povečali za 17 %. Število aktivno zavzetih zaposlenih se je povečalo za 13%, medtem ko se je delež aktivno nezadovoljnih zaposlenih zmanjšal za 30 %. Poleg tega se je spoštovanje naših osnovnih vrednot - odzivnost, zanesljivost in preprostost - izjemno izboljšalo. To je privedlo do izjemnega 55% povečanja Net Promoter Score in preoblikovanja delovne kulture, na kar smo izredno ponosni."

Še več zgodb o uspehu

Zgodbe o uspehuIzjemni vodjaIzjemna organizacijaIzjemna ekipa
avgust 23, 2023

Evolucija STA Ljubljana: 20% dvig prodaje

Izziv in odločnost. Le pol leta, da smo to ekipo prižgali in jo pripeljali do uspeha - ali pa bi izginila v 'rdečem oceanu' konkurence.
Zgodbe o uspehuIzjemni vodjaIzjemna organizacijaIzjemna ekipa
avgust 17, 2023

Povečanje kakovosti storitev in zavzetosti v podjetju MERCATOR

Sanje vsakega oddelka IT: Učinkovito odpravljanje zahetevkov in priznanje ostalih delov organizacije. Vse to je mogoče doseči s podpornim sodelovanjem in novo skupinsko dinamiko.
Zgodbe o uspehuIzjemni vodjaIzjemna organizacijaIzjemna ekipa
avgust 17, 2023

A1 Telekom Austria Group

Dvig zavzetosti zaposlenih IN preseganje KPI-jev? Začne se s prepoznavanjem talentov v ekipah in uvajanjem novih navad, kot je to storil A1 Telekom Austria Group.
Close Menu