Skip to main content

Preoblikovanje organizacijske kulture pri Triglav Group

Izziv

Leta 2019 se je Triglav Group podal na misijo, da postane moderna, inovativna in na stranke osredotočena zavarovalniško-finančna skupina. Trdno so bili odločeni, da vodilno mesto v Sloveniji ponesejo tudi v jugovzhodni del Evrope. Vizija je pomenila ključno spremembo ciljev, usmerjenih k strankam. Njihova močna perfekcionistična, konvencionalna in nasprotujoča si vedenja niso prispevala k doseganju zastavljenih ciljev po poenostavitvi izdelkov in povečanju zadovoljstva strank. Potrebna je bila temeljna sprememba v odnosu zaposlenih - kako se odzivajo, se obnašajo, sodelujejo in učijo, kako vodje vodijo in kako ekipe sodelujejo. S tem namenom so oblikovali nove vrednote: odzivnost, preprostost in zanesljivost. Te vrednote so bile sprejete v celotni organizaciji, ki obsega 5400 ljudi v sedmih državah. 

Kaj smo naredili

V 3,5 letih je Thriverse izvedel obsežen premik v kulturi. Oblikovali in uvedli smo:

RAZVOJ VODSTVA.

2-letno popolnoma prilagojeno potovanje je vključevalo tisoče individualnih coachingov za 700 vodij in managerjev v 7 državah, z namenom razvoja vodstvenih pristopov in navad. Osredotočili smo se na njihove talente, razvoj osebne uspešnosti, zavzetosti zaposlenih, priznavanje dosežkov, vodenje s pomočjo coachinga, razvijanje vzdržljivosti, odgovornosti in ponotranjenje organizacijskih vrednot prek vsakodnevnih pogovorov.

IZJEMNE EKIPE ZA BOLJŠE ODNOSE IN USPEŠNOST.

Več kot 300 ekip smo popeljali skozi 4-mesečni proces sprememb v vedenju, kjer smo oblikovali ekipne navade, ki trajno spodbujajo pripadnost, osebno produktivnost, sodelovanje, usklajenost, sodelovanje med ekipami, kulturo priznavanja dosežkov in rast.

Vpeljava pristopa, ki TEMELJI NA TALENTIH

Kako ljudje vidijo sebe, druge in kako lahko vodje pripomorejo k odkrivanju skritih potencialov posameznikov in ekip.

USPOSABLJANJE INTERNIH COACHEV

Oblikovali in izvedli smo usposabljanje train-the-coach in coach-the-coach program za več kot 60 internih coachev, ki zdaj delujejo kot stalni nosilci sprememb v kulturi.

RAZVOJ KADROVSKIH PROCESOV

Uvedli smo coaching kot redno aktivnost za razvoj uspešnosti in vedenja. Nadgradili smo tudi proces uvajanja novozaposlenih.

PODPORA PRI KOMUNIKACIJI

Kadrovski službi, PR-ju in upravnemu odboru smo pomagali pri oblikovanju odprte in transparentne komunikacije zaposlenim za zagotovitev usklajenosti, pridobitev njihove podpore ter utrjevanju spremembe kulture v podjetju.

#učinek

Razvoj ekip in vodij skozi coaching, njihove talente in timsko delo se je takoj pokazalo v dvigu uspešnosti.

To je privedlo do

17

.....

35

...

55

.....

Imeli smo izjemen vpliv na vodstvene in vedenjske norme ter ustvarili proaktivno, na talente osredotočeno kulturo in moderno delovno okolje, v katerem je na prvem mestu človek.

Mateja GeržinaIzvršna direktorica službe za kadrovske in splošne zadeve

"Preoblikovanje organizacijske kulture s pomočjo podjetja Thriverse je bil naš največji projekt s področja kadrovskega managementa in prvi, ki je prinesel merljive vedenjske in poslovne učinke. Želena konstruktivna vedenja, kot sta samoiniciativnost in timsko delo, smo opazno povečali za 17 %. Število aktivno zavzetih zaposlenih se je povečalo za 13%, medtem ko se je delež aktivno nezadovoljnih zaposlenih zmanjšal za 30 %. Poleg tega se je spoštovanje naših osnovnih vrednot - odzivnost, zanesljivost in preprostost - izjemno izboljšalo. To je privedlo do izjemnega 55% povečanja Net Promoter Score in preoblikovanja delovne kulture, na kar smo izredno ponosni."

Še več zgodb o uspehu

Zgodbe o uspehuIzjemna organizacija
avgust 28, 2023

10x turnover at Golden Tree (Popolna postava)

How does a small company reach a 10x turnover, grows to a medium size and becomes a people first organization? With some effort and a great support...
Zgodbe o uspehuIzjemni vodjaIzjemna organizacijaIzjemna ekipa
avgust 23, 2023

Scaling IT services business & 3x growth at PARSEK

Kako povečanje zavzetosti zaposlenih pripomore k povečanju dobičkonosnosti? Tako, kot je to storilo podjetje Parsek...
Zgodbe o uspehuIzjemna organizacija
avgust 23, 2023

Prepoznavanje talentov v Bayer HealthCare

Preseganje letnega načrta z večjo zavzetostjo, sodelovanjem in brez izgorelosti? Prepoznajte talente svojih zaposlenih in opazujte, kako uspevajo.
Close Menu