Skip to main content
0

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

V družbi Thriverse d.o.o., Letališka 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »Thriverse«) se zavedamo kako pomembno je ravnanje z osebnimi podatki, ki so nam zaupani. Iz tega razloga vam zagotavljamo skladnost z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Upravljavec vaših osebnih podatkov je Thriverse, Artros, ki ima imenovano pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov: Borut Jeglič, dostopno na elektronskem naslovu borut@thriverse.com.

NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Na podlagi 13. in 14. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) vas obveščamo, da se bodo vaši osebni podatki, ki bodo:
• pridobljeni od vas tekom komunikacije s Thriverse (ime, priimek, email, odgovori na vprašalnik za analizo talentov CliftonStrengths, in odgovori na vprašalnik za analizo zavzetosti)
zbirali, uporabljali in drugače obdelovali izključno za namen storitve izdelave profila talentov CliftonStrengths ali/in analizo ekipne dinamike.
Brez teh informacij, ki jih o sebi podate prostovoljno, izvedba analize ni mogoča.

PRAVNI TEMELJI ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše osebne privolitve.

ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Vaši odgovori na vprašalnik se hranijo izključno do zaključka izdelave analize (ali največ 1 leto, kar je prej), in jih po tem nemudoma izbrišemo. Izdelano analizo talentov (profil) hranimo do vaše zahteve po izbrisu, oziroma največ 12 mesecev po končani storitvi, ki smo jo imeli naročeno z vaše strani ali s strani vašega delodajalca (npr. ekipni coaching, individualni coaching, projekti izgradnje izjemne kulture…).

Pri izvedbi analize ekipne dinamike in zavzetosti prav tako vse vaše odgovore in podatke pobrišemo takoj po izdelani analizi. Agregatno analizo, ki jo naroči podjetje hranimo do zahteve po izbrisu s strani pooblaščene osebe naročnika storitve, oziroma največ 24 mesecev po končani storitvi (npr. ekipni coaching, individualni coaching, projekti izgradnje izjemne kulture…).

Osebne podatke, ki jih obdelujemo podlagi osebne privolitve (predvsem za namene raziskav in trženja), obdelujemo samo do preklica vaše privolitve. Zahtevo po izbrisu lahko kadarkoli pošljete na borut@thriverse.com ali pa nam jo pošljete po navadni pošti na naslov: Thriverse d.o.o., Letališka 1, 1000 Ljubljana.

POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV IN IZNOS

Podatki se ne posredujejo tretjim osebam. Osebnih podatkov ne iznašamo v druge države.

PRAVICE POSAMEZNIKOV

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 01 2309 730, spletna stran: www.ip-rs.si

Prav tako pa vam pripada tudi pravica do seznanitve z vašimi osebnimi podatki ter pravica do ugovora, izbrisa, popravka, omejitve obdelave ter prenosljivosti podatkov.

Ljubljana, 1. 1. 2023
Thriverse d.o.o.

Get in touch

Follow us

Close Menu