Skip to main content
0

Ambiciozni cilji to četrtletje?

Dejstvo: Ne boste dosegli drugačnih rezultatov, če boste delali stvari po starem.

Enodnevni pospešek "Supercharge your team" prinese hiter zasuk v dinamiki ekipe, nadgradi posameznike in jih usmeri v ekipne cilje.

S tem programom boste spremenili vaš današnji kalup. Vsak član vaše ekipe bo odkril svoje naravne talente in edinstvene doprinose skozi metodologijo Gallup CliftonStrengths. Nato jih bo začel zavestno uporabljati za dosego cilja, da boste lahko šli hitreje, bolj agilno in bolj usklajeno proti viziji.

Manj zatikanja, več flowa.

Pospeši ekipo zdaj

Strengths + Clear & Unified Goal + Alignment & Agility = HIGH PERFORMANCE

Odklenite skriti potencial posameznikov s CliftonStrengths

Odkrijte edinstven nabor odlik, ki jih ima vsak član vaše ekipe, in se naučite, kako jih uporabiti za izboljšanje sodelovanja in produktivnosti. Z Gallup CliftonStrengths® se člani ekipe naučijo uspešno sodelovati tudi v stresnih situacijah.

Odkrijte odlike posameznikov

Vsak ima svoje najmočnejše plati, s katerimi dosega uspehe. Z našo analizo jih prepoznamo, skozi proces pa jih začne vsak tudi aktivno uporabljati.

Ustvarite sinergije

Vsi prepoznajo unikaten doprinos vsakega člana ekipe in jih skupaj usmerijo v ekipni cilj.

Uresničite razvojno miselnost

Skozi uporabo odlik in obvladovanje slabosti vsak posameznik ustvari lastni razvojni načrt.

Nadgradite komunikacijo

Ustvarimo raven pogovorov, ki odpravi zatikanja, poveča zaupanje, izboljša sodelovanje in odnose.

Creating a Clear Vision and Strategy

Our development program provides a framework for unifying your team around a shared vision and strategy. With our help, your team can learn how to clearly communicate your goals and objectives, and take the steps necessary to achieve them.

Create a Shared Vision

Learn how to create a clear, unified vision for your team that everyone can get behind.

Build a Strong Strategy

Develop a strong, actionable strategy that will help you achieve your team’s goals and objectives.

Communicate Effectively

Learn how to communicate your vision and strategy to your team in a way that inspires them to take action.

Boosting Speed and Agility

Agility is key in today’s fast-paced business environment. Learn how to foster a culture of speed and innovation to help your team stay ahead of the curve.

Revamp Workflows

Revamp ineffective workflows and replace them with streamlined processes that foster innovation and creativity.

Identify Areas for Improvement

Identify the areas where agility is most needed, and create a plan to address them.

Focus on Continuous Improvement

Develop a culture of continuous improvement and experimentation to help your team stay ahead of the competition.

When to Consider Our Development Program

Our development program is perfect for any team that needs a quick shift in dynamics, and wants to create greater clarity and unity around a shared vision and strategy. We recommend our program in the following situations:

Moving Towards an Ambitious Goal

If your team is working towards an ambitious goal and needs to unite behind a shared vision and strategy, our program can help.

Newly Formed Team

For newly formed teams, our program can help ensure that everyone is rowing in the same direction and is able to work together effectively.

New Strategy or Goal

If your organization has a new strategy or goal that you want to unify around, our program can help bring your team together.

Boost for a New Project

If you are starting a new project and need a boost to get things moving in the right direction, our program can help.

This program will ignite you towards your goal. 101% !

This is your team at the end of the day:

Clarity and Unity

Everyone on your team is crystal clear and united around your vision, strategy, the goals, and their 90-day “jobs to be done” plan.

Discover and Unleash Natural Talents

Everyone will not just discover their CliftonStrengths profile but start applying their “best version of themselves” to create maximum contribution towards achieving your team’s goals.

Recognize Unique Contributions

Everyone on the team is immersed into cognitive diversity of their colleagues and recognizes unique contributions of each person. Then, leverage those for the maximum team impact – instead of leaving it for the damage.

Increased Speed and Agility

The team experiences a sense of clarity, psychological safety, and trust, leading to greater speed and agility.

[hubspot type="form" portal="24963831" id="1e9245e5-0904-4469-8290-55e967129deb"]
Close Menu