Skip to main content
0

S transformacijo organizicijske kulture do 100% uresničitve KPI-jev

Izziv

Tri telekomunikacijska podjetja iz Slovenije in Srbije (Si.Mobil, Amis in Vip Mobile) so združila moči pod enotnim imenom A1 Telekom Austria Group. Združitev je bila z vidika trga smiselna (poenotenje storitev), vendar je sama izvedba prinesla nekaj izzivov. Preplet različnih kultur, pomešan z neskladij tehnologij in pogledov, je privedla do nizkega zaupanja, visoke stopnje strahu, nezdrave konkurence in pogostih konfliktov, kar je oster kontrast v primerjavi z vrednotami podjetja A1 Telekom Austria Group. Posledice so bile vidne tudi v poslovnih rezultatih, kot je Net Promoter Score.

Kaj smo naredili

Thriverse je izvedel program transformacije organizacijske kulture, ki je vključevala:

INDIVIDUALNI VODSTVENI COACHING

Visoko personaliziran program je vključeval tisoče individualnih coachingov, ki so managerje in vodje spodbujali v ustvarjanje pozitivnega vzdušja, ki navdihuje ljudi, gradi zaupanje in spodbuja psihološko varnost, ob tem pa dviga osebno odgovornost. Cilj coahingov je bil razvoj vodstvenega razmišljanje in uvedba navad, ki so temeljila na osredotočenosti na talente članov ekip, uspešnosti, povečevanju zavzetosti zaposlenih, priznavanju doprinosa in spodbujanju organizacijskih vrednot skozi vsakdanja ravnanja.

EKIPNA COACHING SREČANJA

Ekipe so se udeležile petih skupinskih coachingov, ki so privedli do izboljšane usklajenosti, večjega fokusa in hitrejšega reševanja konfliktov. Coachingi so igrali ključno vlogo pri uveljavitvi kulture priznanja, sodelovanja in večje produktivnosti. Prek coachingov smo ekipe podprli pri vzpostavitvi novih rutin, ki niso le spodbujale občutka pripadnosti in večje jasnosti, temveč tudi omogočile nemoteno sodelovanje tako znotraj kot izven njihovih ekip.

CLIFTONSTRENGHTS ANALIZA ZAPOSLENIH

je omogočila prepoznavanje talentov in prispevala k večji produktivnosti, zmanjšanju stresa in večji zavzetosti. Botrovalo je tudi k vrednotenju in pomembnosti opravljenega dela vsakga člana, prek česa so poglobili razumevanje lastnega doprinosa v podjetje.

INTERNI COACHING

Izvedli smo program usposabljanja in mentoriranja za 14 internih coachev, ki zdaj delujejo kot stalni ambasador kulturnih sprememb.

#učinek

Enotno sodelovanje več kot 2000 posameznikov, usklajenih z organizacijskimi vrednotami in vodstvenimi načeli Team Trust Agility.

To je privedlo do

99

zadržanje zaposlenih. Najboljši delodajalec leta 2017 in 2018.

-.

zvišanje tržnega deleža

85

zmanjšanje časa za obravnavo pritožb strank

Zaupanje v ekipah temelji na osredotočenosti na talente in doprinos k skupnim ciljem. Upoštevanje tega olajša komunikacijo in spodbuja pozitivno vzdušje. Razumevanje drug drugega okrepi sodelovalno razmišljanje. "Kako lahko pomagam" postane mantra znotraj enot in med njimi.

Natali Delićex-CIO/CTO A1 Srbija

"Pred Thriverse programom je bil skoraj vsak projekt zaključen pozno, prekoračen je bil budget in rezultati so bili pod pričakovanji. Že med programom smo začeli dosegati 100% uspešnost pri izvedbi projektov. To je bila posledica začetka resničnega razumevanja drug drugega, tedenskega osredotočanja na ključne doprinose ter učenja, da se ustavimo in pogovorimo, premislimo in se tudi uskladimo, kako najbolje pristopiti k trenutnim prioritetam, pri čemer uporabljamo naše talente."

Še več zgodb o uspehu

Zgodbe o uspehuIzjemni vodjaIzjemna organizacijaIzjemna ekipa
avgust 23, 2023

Evolucija STA Ljubljana: 20% dvig prodaje

Izziv in odločnost. Le pol leta, da smo to ekipo prižgali in jo pripeljali do uspeha - ali pa bi izginila v 'rdečem oceanu' konkurence.
Zgodbe o uspehuIzjemni vodjaIzjemna organizacijaIzjemna ekipa
avgust 17, 2023

Povečanje kakovosti storitev in zavzetosti v podjetju MERCATOR

Sanje vsakega oddelka IT: Učinkovito odpravljanje zahetevkov in priznanje ostalih delov organizacije. Vse to je mogoče doseči s podpornim sodelovanjem in novo skupinsko dinamiko.
Zgodbe o uspehuIzjemni vodjaIzjemna organizacijaIzjemna ekipa
avgust 17, 2023

A1 Telekom Austria Group

Dvig zavzetosti zaposlenih IN preseganje KPI-jev? Začne se s prepoznavanjem talentov v ekipah in uvajanjem novih navad, kot je to storil A1 Telekom Austria Group.
Close Menu