Skip to main content
0

Povečanje kakovosti storitev in zavzetosti v podjetju MERCATOR

Izziv

Mercatorjev IT-oddelek z 80 člani se je spopadal s počasnim odzivnim časom in slabo komunikacijo, kar je povzročilo ozka grla in napetosti v celotnem oddelku. Več kot 300 zaostalih zahtevkov se je kopičilo ali pa so ostali neopaženi, kar je oviralo splošno organizacijsko učinkovitost. Kakovost storitev oddelkov se je zmanjšala, strateški projekti so obtičali, konflikti znotraj in zunaj ekip so se povečali, celo ob odpiranju delovnih mest je bilo težko pritegniti nov kader.

Kaj smo naredili

Podjetje Thriverse je zasnovalo in izvedlo celovit program "Uspešna organizacija", ki temelji na talentih, s katerim je oddelek IT (7 vodij, 5 timov, 80 ljudi in 5 notranjih trenerjev) popeljal skozi strm razvoj.

Med najpomembnejšimi elementi potovanja so bili:

INDIVIDUALNI COACHING ZA VODJE

Vsi vodje ekip so se udeležili coachingov, da izboljšajo svoje vodenje z uporabo pristopa, ki temelji na talentih in je osredotočen na zavzetost članov v ekipi. Ta poudarek na prepoznavanju močnih strani ekipe in posameznikov ter redni in uničkoviti pogovori so povečali zavzetost, odgovornost, agilnost in razumevanje pomena nalog.

5X PREOBRAZBA EKIPE

Vseh pet ekip oddelka za IT je sodelovalo pri razvoju timske dinamike. To je povečalo doprinos posameznika, spodbudilo boljše sodelovanje in občutek pripadnosti ekipi, izboljšalo učinkovitost sestankov in povečalo sposobnost proaktivnega reševanja tekočih nalog.

NA TALENTIH TEMELJEČA OSEBNA PRODUKTIVNOST IN EKIPNO SODELOVANJE

Prepoznavanje talentov, in ne pomanjkljivosti, poudarja edinstvene prednosti posameznika, kar je privedlo do optimalnega delegiranja dela, priznavanja doprinosa, povezanosti ekipe in oddelka.

RAZVOJ INTERNEGA COACHINGA

Vzpostavili smo akademijo za interne trenerje kadrovske službe s poudarkom na metodologiji CliftonStrengths za nadaljenji timski in individualni coaching.

#učinek

Rezultat naših aktivnosti je bil spremenjen način razmišljanja v celotnem oddelku in nova timska dinamika, ki je temeljila na "TOP5 % timskih navad". Sodelovanje, agilnost in soodvisnost so postali močni novi stebri identitete oddelka IT.

To je privedlo do

80

odpravljenih in vzdrževanih zahtevkov

-.

znatno povečanje zavzetosti zaposlenih

34

povečanja kakovosti storitev po internih standardih

Ko poudarjamo talente, namesto slabosti, posamezniki na delovnem mestu zasijejo. Ta premik je spremenil notranjo dinamiko oddelka IT in dojemanje oddelka s strani organizacije.

Nataša LukančičDirektorica HR, Mercator

"Thriverse nam je pomagal korenito spremeniti izkušnjo zaposlenih v oddelku IT. Prinesel je navdušenje, sodelovanje, odgovornost, psihološko varnost - vse to je ustvarilo odzivno, agilno ekipo z vrhunsko kakovostjo storitev."

Še več zgodb o uspehu

Zgodbe o uspehuIzjemni vodjaIzjemna organizacijaIzjemna ekipa
avgust 23, 2023

Evolucija STA Ljubljana: 20% dvig prodaje

Izziv in odločnost. Le pol leta, da smo to ekipo prižgali in jo pripeljali do uspeha - ali pa bi izginila v 'rdečem oceanu' konkurence.
Zgodbe o uspehuIzjemni vodjaIzjemna organizacijaIzjemna ekipa
avgust 17, 2023

Povečanje kakovosti storitev in zavzetosti v podjetju MERCATOR

Sanje vsakega oddelka IT: Učinkovito odpravljanje zahetevkov in priznanje ostalih delov organizacije. Vse to je mogoče doseči s podpornim sodelovanjem in novo skupinsko dinamiko.
Zgodbe o uspehuIzjemni vodjaIzjemna organizacijaIzjemna ekipa
avgust 17, 2023

A1 Telekom Austria Group

Dvig zavzetosti zaposlenih IN preseganje KPI-jev? Začne se s prepoznavanjem talentov v ekipah in uvajanjem novih navad, kot je to storil A1 Telekom Austria Group.
Close Menu