Skip to main content

9x večja zavzetost zaposlenih pri Elektro Gorenjska

Izziv

Elektro Gorenjska je eno vodilnih podjetij za distribucijo električne energije v Sloveniji. Leta 2016 so se soočili s pomembnimi izzivi na strateškem področju svojega delovanja. Največji izziv jim je predstavljal odzivni čas pri delu s strankami in internih procesih. Hkrati so prepoznali potrebo po razvoju tržnih storitev za ustvarjanje dodatnih prihodkov.

Sodelovanje med oddelki je bilo šibko, ljudje so prišli opraviti svoje delo - in ne veliko več. Vodstvena ekipa je spoznala, da je edina rešitev večje število zavzetih sodelavcev, ki strastno sodelujejo pri doseganju novih ambicioznih ciljev.

Njihova prošnja je bila: "Pomagajte nam izmeriti zavzetost naših zaposlenih."

Instead, we helped them build a thriving organization which catapulted them among 10% best electricity distribution companies in Europe.

Kaj smo naredili

Oblikovali smo prilagojen program ZAVZETOST ZAPOSLENIH, ki je skozi leta pripeljal do V LJUDI USMERJENO KULTURO in VODENJA.

Prvo leto: MERJENJE ZAVZETOSTI ZAPOSLENIH S POMOČJO GALLUP Q12 IN GRADNJA NAPREDKA
RAZVOJ VODSTVA.
  • Najprej smo organizirali delavnice za vodstveno ekipo, kjer so uskladili nove cilje uspešnosti in sodelovalnega vedenja. Izvedli smo organizacijsko analizo zavzetosti zaposlenih z uporabo Gallup Q12 metode, nato pa začeli z individualnimi coachingi 30ih vodilnih v podjetju. Usmerjeni so bili v močne plati posameznikov, s poudarkom na angažiranosti zaposlenih, ki so jih vodili.
  • Ko so ljudje začeli opažati razliko v vodenju, smo 80% zaposlenih peljali skozi serijo skupinskih coachingov, fokusiranih v timsko delo, s poudarkom na odpravljanju najpogostejših ovir na poti sodelovanja med zaposlenimi.
Leto 2-7: OSREDOTOČENOST NA V LJUDI USMERJENO VODSTVO IN DELOVNO OKOLJE
LETNA ANALIZA ZAVZETOSTI ZAPOSLENIH S POMOČJO METODE Q12

Tekom vseh let smo pomagali pri pripravi komunikacije zaposlenim, usklajevanju strategije zavzetosti, izvedbi analize Q12 in povzetku rezultatov ter načrtovanju nadaljnjih aktivnosti za vodstvo.

THRIVING VODJE

Vsako drugo leto so se vodje udeležili serij coachingov, kjer so izpopolnjevali svoje spretnosti vodenja, z osredotočenostjo na lastne talente in navade, ki doprinašajo k zavzetosti.

CLIFTONSTRENGHTS ANALIZA VSEH ZAPOSLENIH

Za poznavanje in usmerjanje talentov.

THRIVING EKIPE

Ekipam smo pomagali vzpostaviti nove navade, ki so pripomogle k občutku pripadnosti, večji jasnosti, k boljšemu sodelovanju tako znotraj kot izven njihovih ekip, ter vzpostavile kulturo prepoznave dosežkov in delovanja.

VREDNOTE

Vrednote podjetja so se postopoma usmerjale k ljudem, postajale enostavnejše in predvsem delujoče v praksi. Tisto, kar je nekoč bilo "zacementirano" s strani kadrovske službe, sedaj odkrivajo in posodabljajo v sodelovanju z vsemi zaposlenimi vsake 2-4 leta, odvisno od potrebe po prenovi strateških usmeritev.

PODPORA PRI KOMUNIKACIJI

Kadrovski službi, PR-ju in upravnemu odboru smo pomagali pri oblikovanju odprte in transparentne komunikacije zaposlenim za zagotovitev usklajenosti, pridobitev njihove podpore ter utrjevanju spremembe kulture v podjetju.

#učinek

Predanost in vztrajne spodbude so privedle do stalnih izboljšav na delovnem mestu in poslovnih rezultatov.

Izmerili smo:

9

več aktivno zavzetih v primerjavi z aktivno nezavzetimi v obdobju 7 let

3.3

več aktivno zavzetih (v 40. percentilu glede na Gallupove raziskave)

100

uspešnost pri uresničevanju strateških projektov

+ Top 10% Electricity Distribution Companies in Europe
+ Rast zanesljivosti oskrbe z električno energijo (SAIFI, SAIDI)
+ Uporabniška izkušnja (Net Promoter Score)

Izkušnje Elektro Gorenjske:

+ Bolj jasna pričakovanja

+ Povečan občutek vrednosti zaposlenih

+ Večja stopnja zaupanja

+ Višja raven pripadnosti in medsebojne poveznosti

+ Večja usklajenost z vizijo podjetja

- Manj frustracij in konfliktov

dr. Mateja Nadižar SvetDirektorica kadrovske službe

“To je prvi program, ki je prinesel konkretne spremembe v odnosih, vedenjih, in trajno spremembo pri vodenju. Pri reorganizaciji in spremembi znamke so ljudje začeli čutiti še večjo pripadnost. Začeli smo uresničevati vse strateške projekte v zadanih rokih, kar je bilo prej izjema. S tem smo se pozicionirali med top 10% elektro distributerjev v Evropi. Delež aktivno zavzetih napram nezavzetim smo podeveterili (9x).“

Še več zgodb o uspehu

Zgodbe o uspehuIzjemna organizacija
avgust 28, 2023

10x turnover at Golden Tree (Popolna postava)

How does a small company reach a 10x turnover, grows to a medium size and becomes a people first organization? With some effort and a great support...
Zgodbe o uspehuIzjemni vodjaIzjemna organizacijaIzjemna ekipa
avgust 23, 2023

Scaling IT services business & 3x growth at PARSEK

Kako povečanje zavzetosti zaposlenih pripomore k povečanju dobičkonosnosti? Tako, kot je to storilo podjetje Parsek...
Zgodbe o uspehuIzjemna organizacija
avgust 23, 2023

Prepoznavanje talentov v Bayer HealthCare

Preseganje letnega načrta z večjo zavzetostjo, sodelovanjem in brez izgorelosti? Prepoznajte talente svojih zaposlenih in opazujte, kako uspevajo.
Close Menu